Aktywna strona Twojego życia!
Wróć do strony głównej

Cennik Regulamin

Akceptujemy karty multisport, OK System, FitProfit, FitFlex, Sodexo

Uwaga: Karnety są ważne 30 dni od daty zakupu i nie ulegają przedłużeniu.

Fitness
Zajęcia fitness Bytom Radzionków

Jednorazowo - 22zł

Obowiązuje jeden karnety na wszystkie zajęcia .

4 wejścia - 70zł  (fitness+indoor walking)
8 wejść - 110zł  (fitness+indoor walking)
12 wejść - 130zł  (fitness+indoor walking)
Karnet Open - 145zł (ilość ograniczona)

Jednorazowo - 18zł

Karnety:
4 wejścia - 65zł
8 wejść - 95zł
12 wejść - 115zł

Aqua Aerobik
Zajęcia Aqua Bytom Tarnowskie Góry

Uwaga! Na zajęcia Aqua Aerobik nie akceptujemy kart Benefit Mulkisport, Ok system i Fitprofit

Jednorazowo - 19 zł

Abonament miesięczny:
Ilość zajęć w miesiącu * 19zł
np. jeśli w danym miesiącu wypadnie 8 zajęć 
(4 poniedziałki + 4 środy)
to abonament wyniesie 152zł

Abonament jest płatny na pierwszych 
zajęciach w danym miesiącu 
i gwarantuje miejsce przez cały ten miesiąc.

Jednorazowo - 16 zł

Abonament miesięczny:
Ilość zajęć w miesiącu * 16zł
np. jeśli w danym miesiącu wypadnie 8 zajęć 
(4 poniedziałki + 4 środy)
to abonament wyniesie 128zł

Abonament jest płatny na pierwszych 
zajęciach w danym miesiącu 
i gwarantuje miejsce przez cały ten miesiąc.

Uwaga! Na zajęcia Aqua Aerobik nie akceptujemy kart Benefit Mulkisport, Ok system i Fitprofit

KETTLEBELL
Zajęcia KETTLEBELL
Karnety miesięczne:
Adept Kettlebell - zajęcia 2 razy w tygodniu - 120zł
Kettle Activ - 12 treningów (2 razy w tygodniu zajęcia w gr. Adept
+ 4 dowolne zajęcia w fitness studio) - 135zł

Uwaga! Na zajęcia Kettlebel nie akceptujemy kart
Benefit Mulkisport, Ok system i Fitprofit
 

 

 

Regulamin

 

 1. Każdy klient klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania czystości na terenie klubu, stosowania się do wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz obsługi klubu.
 2. Poprzez zakupienie karnetu, jednorazowego wejścia, bądź korzystanie z „Karnetu Promocyjnego” osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 3. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.
 4. Klientem klubu może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoba, która ukończyła szesnasty rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 5. Osoba chcąca korzystać z zajęć powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
 6. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach w przypadku złego samopoczucia oraz po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Ćwiczący powinien poinformować obsługę Fitness Studio „Body Line” przed wykupieniem karnetu oraz instruktora przed rozpoczęciem zajęć, o wszelkich chorobach i dolegliwościach.
 8. Fitness Studio „Body Line” nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez prowadzącego instruktora.
 9. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
 10. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet lub jednorazowe wejście.
 11. Po przyjściu do Fitness Studio „Body Line” należy zameldować się w recepcji, przedstawić do skreślenia karnet lub wykupić jednorazowe wejście.
 12. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony Fitness Studio „Body Line” zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
 13. Należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji na zajęcia.
 14. Nieobecność na zajęciach zarezerwowanych należy zgłaszać minimum 3 godziny wcześniej dzwoniąc lub wysyłając sms (numery telefonów dostępne są u obsługi).
 15. Nie odwołane zajęcia będą skreślane z karnetu.
 16. Karnet jest ważny przez okres 30 dni od daty zakupu. Należy bezwzględnie przestrzegać ważności karnetów. Po przekroczeniu terminu 30 dni należy wykupić nowy karnet.
 17. Każdy nowy klient może skorzystać z „Karnetu Promocyjnego” jedynie raz. Po jego skończeniu może brać udział w zajęciach tylko poprzez zakup normalnego karnetu lub jednorazowego wejścia.
 18. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet.
 19. Klub nie wydaje duplikatów zagubionych karnetów.
 20. Fitness Studio „Body Line” zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć, zmiany instruktora oraz likwidacji grup, w których jest zapisanych poniżej 10 osób.
 21. Fitness Studio „Body Line” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, jeśli na fitness przyjdzie mniej niż 5 osób oraz na jogę mniej niż 10 osób.
 22. Fitness Studio „Body Line” może być zamknięte w święta.
 23. Ćwiczący powinni mieć ze sobą ręcznik, ubranie i czyste buty treningowe na zmianę.
 24. Osoby ćwiczące w nieodpowiednim obuwiu, bądź z brudną podeszwą będą wypraszane z sali (bez prawa do zwrotu pieniędzy).
 25. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 26. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów.
 27. Integralną częścią tego regulaminu jest regulamin zajęć z jogi. Każda osoba chcąca brać udział w zajęciach z jogi powinna się z nim zapoznać i podpisać. Wszelkie dodatkowe informacje jak i regulamin dostępne są w recepcji.
 28. Fitness Studio „Body Line” nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie klubu.
 29. Nasz personel regularnie sprawdza szatnie po wyjściu ostatniego klienta z klubu, toteż pozostawiane w szatniach rzeczy będą początkowo przenoszone do recepcji, a po tygodniu nieodbierania z recepcji - oddawane do Polskiego Czerwonego Krzyża.
 30. Poprzez zakupienie karnetu, jednorazowego wejścia, bądź korzystanie z „Karnetu Promocyjnego” klient akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu oraz jego części integralnych.
 31. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, jak również jego części integralnych karnet może zostać unieważniony.
 32. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Fitness Studio „Body Line”.
 33. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie będzie zwracana równowartość niewykorzystanego karnetu.
 34. Klienci klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowania się do nich. Wspomniane informację umieszczane są na stronie internetowej pod adresem http://www.aerobik.bytom.pl , rozsyłane drogą mailową, rozwieszane na tablicy ogłoszeń lub w widocznych miejscach w klubie.
 35. W Fitness Studio „Body Line” w czasie zajęć wykonywane są czasami zdjęcia fotograficzne. Zdjęcia te zostaną wykorzystane na potrzeby Fitness Studio „Body Line”, tj. na stronie http://www.aerobik.bytom.pl , jako wystawa w Fitness Studio „Body Line” lub w kolekcji zdjęć pamiątkowych Fitness Studio „Body Line”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na umieszczenie zdjęcia z Twoją osobą proszę poinformować o tym Fitness Studio „Body Line” najlepiej w formie pisemnej.
 36. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania klubu prosimy zgłaszać bezpośrednio w recepcji klubu, pod numerem telefonu 796-820-340, bądź mailowo pod adresem info@aerobik.bytom.pl.
 37. Regulamin klubu obowiązuje od 04.03.2009
Indoor walking Bytom RadzionkówCertyfikowany deepWORK Bytom RadzionkówCertyfikowany StrongFirst Bytom Radzionków