Trener Personalny Fitness Bytom Radzionków
Indoor walking Bytom RadzionkówCertyfikowany deepWORK Bytom RadzionkówCertyfikowany StrongFirst Bytom Radzionków
FaceBook Body Line Fitness Studio