Trener Personalny Fitness Bytom Radzionków
Indoor walking Bytom RadzionkówCertyfikowany deepWORK Bytom RadzionkówCertyfikowany StrongFirst Bytom RadzionkówPFR
FaceBook Body Line Fitness Studio